Skutečnost

Jak podporuje spolek TJ obec Světlá Hora – 3.2.

„co následovalo po hlasování v ZO, viz 3.1, které vedlo k odmítnutí finanční podpory sportu pro TJ z rozpočtu obce na rok 2020“

FAKTA A SKUTEČNOSTI BEZ NÁSLEDKŮ. 

Po tomto výsledku hlasování vystoupil předseda TJ přímo na ZO dne 14. 05. 2020 a sdělil, že vyzývá ty, kteří nezvedli ruky pro dotaci TJ na rok 2020, aby převzali TJ, protože předseda TJ odstupuje a končí ve vedení TJ. Bez dotací z obce neumí Výkonný výbor (VV) TJ tento spolek řídit, a proto ani nemůžeme poslat do 10. 06. 2020 přihlášku na FA ČR OFS Bruntál na fotbalové mužstvo mužů do okresního přeboru, pro nedostatek peněz, což je základní podmínky pro podání přihlášky. 

Protože kdyby zastupitelé obce znali skutečnost, že existuje §6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportukterý obcím stanovil úkol zejména v zabezpečení finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. Že existuje na obci Strategický plán k podpoře sportu v obci, který schválil nejvyšší orgán obce s odvoláním na tento paragraf, tak by žádný zastupitel neměl hlasovat proti dotaci ze svého rozpočtu na podporu sportu!!! PROČ??? Protože na svou čest a svědomí veřejně každý sám svobodně prohlásil, že se budou řídit zákony ČR. Omlouváme se, mohou, ale v tom případě se musí jednat o osoby bez cti a bez svědomí pro porušení svého složeného veřejného závazku!!!

A PROTO OPAKUJEME – viz předcházející body „Jak podporuje spolek TJ obec Světlá Hora“. Současný výkonný výbor (VV) TJ zvolený Valnou hromadou TJ zastává názor, že obec Světlá Hora provádí záměrně účelovou diskriminační perzekuci spolku TJ, protože členové VV TJ jsou na obci v opozici. Což považujeme za „MSTU ÚŘEDNÍCH OSOB VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ“. A toto také řekl radní Vilímec předsedovi mezi 4 očima. „Co jsi čekal, když ryjete do obce“. A záleží již pouze na každém, jestli si níže přečtete naše odůvodnění pro toto tvrzení.

Co následovalo po sdělení předsedy TJ (Šimčík) na ZO dne 14. 05. 2020:

K této situaci se vyjádřila pracovnice obce zařazená do OÚ paní Markové slovy, „pan Šimčík vydírá obec“!!! Směšné!!! To vydírání jde z jiné strany pod heslem „Něco za něco“. Protože z toho jasně vyčtete, jde o tento stav: „Držte hubu jako opozice na obci a za to dostanete od koalice dotaci pro sport“!!! HNUS!!!

Jak někdo může brát za vydírání konstatování skutečností předsedou TJ, že odmítnutím finanční podpory sportu pro rok 2020, vzniká spolku TJ značný problém, týkající se činnosti fotbalového oddílu mužstva mužů k zajištění finanční stánky!!! U koho jiného než u předsedy TJ se musí předpokládat znalost této problematiky? Nebo si myslíte, že má pracovnice obce větší znalosti v této věci??? A to na skutečnost, že to není jeho první podpis pod přihlášku do soutěže okresního přeboru při FA ČR OFS Bruntál. Mimochodem dlouhodobým předsedou OFS je pan Vojtíšek, který nezvedl ruku pro dotaci z obecního rozpočtu na pravidelnou činnost TJ. A kdyby nebylo pravdou sdělení předsedy TJ, tak by se zaručeně ozval!!! A TAK SE NA OBCI MANIPULUJE!!!

K tomu ještě konstatujeme skutečnost, že podpisem předsedy TJ pod takovou přihláškou, odpovědné osoby jednat za spolek, také čestně prohlašuje, že spolek má zajištěné financování na celou soutěž. A při nedodržení je pak spolku vyčíslená pokuta. A zde je třeba si uvědomit, že tuto pokutu by pak mohl zpětně spolek vymáhat právě po předsedovi TJ. Takže určitě uvedeným sdělením v ZO Předseda TJ se brání svým osobním ztrátám. A nakonec je nepochopitelnékdyž někdo si dovolí předsedu TJ obvinit z vydírání, na základě toho, že zhodnotí realitu vzniklou po rozhodnutí 8 zastupitelů a tu pojmenuje po pravdě, že takovým rozhodnutím vznikly spolku důsledky vztahující se k nedostatku finančních prostředků k zajištění pravidelné sportovní činnosti, vztahující se k fotbalovému mužstvu mužů v soutěži okresního přeboru při FA ČR OFS Bruntál. A jestliže něco takového kdekoliv nastane, tak je nutno okamžitě přikročit k nějakým krokům! A zde to vyústilo k okamžité možné reakci, že senebude moci podat přihláška pro mužstvo mužů.

Svobodným a osobním rozhodnutím výše uvedených 8 zastupitelů přece bylo, odmítnout vyplacení dotací na TJ z rozpočtu obce a tím nepodpořit činnost tohoto spolku v obci. 

A svobodným a osobním rozhodnutím předsedy TJ bylona základě vzniklé skutečnosti, skončit ve vedení TJ a využít svůj volný čas smysluplněji, tj. ve využití desítek hodin měsíčně pro sebe, rodinu, práci kolem svých RD, či na zahradě atd., které 16 let věnoval spolku TJ. VY V TAKOVÉM ROZHODNUTÍ VYDÍTE NĚJAKÉ VYDÍRÁNÍ OBCE??? 

PŘECE SE JEDNÁ O BĚŽNÉ ROZHODNUTÍ ODEJÍT Z DOBROLNÉ FUNKCE PO ZVÁŽENÍ VZNIKLÝCH OKOLNOSTÍ. A TAKÉ MŮŽE VÉST KU PROSPĚCHU SPOLKU TJ, KDYŽ VE VEDENÍ TJ NEBUDOU ČLENOVÉ OPOZICE V OBCI A TÍM BUDE ZAJIŠTĚNO FINANCOVÁNÍ SPOLKU Z ROZPOČTU OBCE!!!

Je totiž smutné, když někdo slučuje honorovanou práci v obecní samosprávě, na kterou se dal každý sám a dobrovolně. A to na základě svobodného rozhodnutí, kterou každý osobně přijal po hlasování občanů v obci při komunálních volbách, s odkazem na složený veřejný slib, že na svou čest a svědomí se bude řídit zákony a Ústavou ČR, při práci zastupitele v orgánech obce!!!

Na konec na tomto ZO dne 14. 05. 2020 v různém, po přestávce a po sdělení předsedy TJ, vystoupil zastupitel a radní Vilímec, který hlasoval proti přidělení finanční dotace z rozpočtu obce pro spolek TJ, předložil návrh ke schválení dotace pro TJ na rok 2020 ve výši 100.000,-Kč jako zálohu dotace pro TJ, s odůvodněním, aby se podala alespoň přihláška na další ročník pro muže. S tímto návrhem najednou souhlasilo všech 10 zastupitelů z této partičky, i když takový postup neměl nic společného se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, na což správně upozorňovala zastupitele pracovnice obce zařazená do OÚ! Krásný veletoč!!! A KOCOURKOV zároveň!!!

A TAK SI TADY ŽIJEME, JAKO NA ZÁMKU.

A NA ZÁKLADĚ TOHO SE SNAD NIKDO NEMŮŽE DIVIT NAŠEMU ROZHODNUTÍ, UKONČIT NAŠE PŮSOBENÍ VE VV TJ K 30. 06. 2021, PROTOŽE:

  • UŽ JSME UNAVENÍ NEUSTÁLE BOJOVAT S VĚTRNÝMI MLÝNY.
  • VIDÍME LEPŠÍ VYUŽITÍ NÁŠEHO VOLNÉHO ČASU PRO SEBE A RODINU.

PROČ PAN VILÍMEC SE NECHOVÁ JAKO CHLAP A NEPŘEBERE SI TJ I S OSTATNÍMI ZASTUPITELI, KDYŽ SE JIM NELÍBÍ ČINNOST SPOLKU TJ?