Podpora obce?

Vážení sportovní přátelé, na těchto stránkách je nově proveden odkaz – Podpora obce???

Zde Vás chceme po pravdě informovat,

jak na obci Světlá Hora funguje podpora sportu, dle zákona o podpoře sportu,

jak na obci Světlá Hora dodržují princip rovnosti pro všechny spolky působící v obci!!!

Platba spolků za odpady obci: Proč obec platbu za odpady požaduje pouze po jediném spolku působícím v obci??? Zde najdete náš pohled!!!

Platba spolků za energie: Proč obec platbu za energie požaduje pouze po jediném spolku působícím v obci??? Zde najdete náš pohled!!!

Dotace 2020 – Podpora obce??? – 3.1. Jak to ve skutečnosti bylo při schvalování dotace pro spolek TJ Světlá Hora z.s. v zastupitelstvu obce na rok 2020. Je to smutné, jak se staví k zákonu č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu!!!

Dotace 2020 – Skutečnost – 3.2. Co se ve skutečnosti stalo v zastupitelstvu po neschvalování dotace pro spolek TJ Světlá Hora z.s. v zastupitelstvu obce na rok 2020. Tady uvidíte „zásadovost zastupitelů“ ke svému rozhodnutí – viz bod 3.1. – VELETOČ!!!

Dotace 2020 – Lukovský – 3.3. Přečtěte si, co tvrdil zastupitel Lukovský občanům v obecním zpravodaji a co vlastně řekl ve skutečnosti na zastupitelstvu obce při projednávání dotace pro TJ na rok 2020. Je smutné, když veřejnou funkci zastává člověk, který veřejně lže!!!

Dotace 2020 – Vilímec – 3.4. Přečtěte si, co veřejně tvrdil zastupitel Vilímec občanům v obecním zpravodaji. A jelikož nám nebylo umožněno reagovat v tomto obecním periodiku, tak si tu reakci dozvíte zde. Je smutné, když zjistíme, že bývalý fotbalista, který při své sportovní kariéře využíval podpory z obce a nyní tuto podporu svým následovníkům veřejně odmítá!!! A jestliže právě on způsobil, že lidé z Výboru TJ nahlásili konec ve spolku i díky jeho postoji a vyjádření, tak proč právě on nepřevezme tento spolek, když je kritizuje??? A předvede, jak povede spolek TJ bez podpory z obce???