Lukovský

Jak podporuje spolek TJ obec Světlá Hora – 3.3.

„po zveřejnění skutečností uvedené v bodě 3.2 v obecním zpravodaji následovala reakce zastupitele Lukovského ve stejném periodiku“ 

V obecním zpravodaji zastupitel Lukovský sdělil občanům, co ho vedlo k tomu, že hlasoval proti vyplacení dotace z rozpočtu obce pro spolek TJ.

Milí a vážení občané, chtěl bych reagovat na článek v červnovém zpravodaji, kde jsem byl osočen z perzekuce TJ Světlá Hora za neschválení dotace pro tuto organizaci na rok 2020. Vysvětlením mého nesouhlasu této dotace je především důvod výše požadované částky, která je vzhledem k aktivitám TJ v roce 2020 nadměrně vysoká. Tento můj postoj vyplývá i z výjimečné situace vyvolané pandemií Covid-19, kdy byly sportovní akce na několik měsíců zrušeny nařízením vlády ČR. Tímto chci také poukázat, že s výše uvedeným jsou spojeny snahy úspor na všech stupních veřejných správ. Pouze doplním, že výše požadované částky na rok 2020 je stejná jako v roce 2019, a to 200.000,- Kč. Zastupitelem Markem Vilímcem byl podán protinávrh zvýšení dotace na 100.000,- Kč, s tím jsem již bez problému souhlasil. Věřím, že si každý udělá obrázek o zodpovědném chování zastupitelů zvolených demokratickou svobodnou volbou vámi občany

OPAKUJEME – viz předcházející body „Jak podporuje spolek TJ obec Světlá Hora“. Současný výkonný výbor (VV) TJ zvolený Valnou hromadou TJ zastává názor, že obec Světlá Hora provádí záměrně účelovou diskriminační perzekuci spolku TJ, protože členové VV TJ jsou na obci v opozici. Což považujeme za „MSTU ÚŘEDNÍCH OSOB VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ“. A záleží již pouze na každém, jestli si níže přečtete naše odůvodnění pro toto tvrzení.

Prosíme, udělejte si správný úsudek o tom, jaké bludy, lži a nesmysli tento „zodpovědný zastupitel obce“ sdělil občanům, když zde uvedeme tyto fakta:

 • Obec má schválené pravidla k poskytování dotací z rozpočtů obce. Mezi jedno zásadní je, že se musela podatžádost spolku TJ o dotace na rok 2020 do konce listopadu 2019. Co myslíte, věděl někdo v listopadu 2019, že přijde nějaká pandemie na Covid-19? TAK PROČ POUŽÍVÁ TENTO ARGUMENT???
 • Takže musí být snad každému jasné, že jestliže byla podávána žádost spolku TJ o dotace z rozpočtu obce v listopadu 2019, tak musela být podána v návaznosti na skutečnost roku 2019 – výdaje na pravidelnou sportovní činnost!!! SOUHLASÍTE???
 • Ano při projednávání dotace pro TJ v zastupitelstvu obce se zeptal:
  • Nebyl zrušen fotbal na celou sezónu“ obdržel odpověď: „Ne, pouze jarní část“.
  • „Co se stane, když nevyčerpáte dotaci“ obdržel odpověď: „Dle pravidel schválených obcí se nevyčerpaná částka vrátí zpět na účet obce“, a pak se již hlasovalo. A PO TOM HLASOVAL „PROTI“!!!
 • Až po neschválení dotace, viz bod 3.1, vznikla v zastupitelstvu obce debata, viz bod 3.2, kde konstatoval: „v loňském roce jsem dotace na TJ nepodpořil, protože píšete proti panu Vojtíškovi, proč nechodíte na brigády, TJ nám (hasičům) jen jednou pomohla stavět májku a ty (Předseda TJ) chceš, abych Vám schválil tolik peněz(200.000,-Kč). Určitě tolik ne.“ VIDÍTE NĚKDO Z VÁS V TOMTO DŮVOD COVID-19???
 • Takže nesouhlasí s požadavkem spolku TJ o dotaci ve výši 200.000,-Kč, ale souhlasí s protinávrhem zastupitele Vilímce zvýšení dotace na 100.000,-Kč. BEZ KOMENTÁŘE!!!

TAK KDE JE PRAVDA???

SOUHLASÍME – UDĚLEJTE SI OBRÁZEK SAMI???

SOUHLASÍTE, ŽE NEŠLO O ROZHODNUTÍ TÝKAJÍCÍ SE PODPORY SPORTU, ALE JDE OSOBNÍ AVERZI K CHOVÁNÍ OPOZICE V OBCI???

A TAK SI TADY ŽIJEME, JAKO NA ZÁMKU.

A NA ZÁKLADĚ TOHO SE SNAD NIKDO NEMŮŽE DIVIT NAŠEMU ROZHODNUTÍ, UKONČIT NAŠE PŮSOBENÍ VE VV TJ K 30. 06. 2021, PROTOŽE:

 • UŽ JSME UNAVENÍ NEUSTÁLE BOJOVAT S VĚTRNÝMI MLÝNY.
 • VIDÍME LEPŠÍ VYUŽITÍ NÁŠEHO VOLNÉHO ČASU PRO SEBE A RODINU.