Výbor

ALOIS ŠIMČÍK – předseda

Ing. ŠÁRKA HYNKOVÁ